POLITYKA PRYWATNOŚCI

GOShA Kusper Stylizacje Metamorfozy Szkolenia

Szanujemy i chronimy prywatność i bezpieczeństwo naszych Klientów i Subskrybentów oraz tych, którzy korzystają z naszej strony internetowej oraz mailingu.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje dane przekazane nam za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook prowadzonego pod adresem www.facebook.com oraz www.goshakusper.com (dalej jako „Facebook” oraz „Serwis”). Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usługi Newslettera (dalej jako „Newsletter” lub „Mailing”), w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawień naszych Klientów i Subskrybentów w zakresie rezygnacji z Newslettera.

Podstawowym celem przetwarzania przez naszą firmę danych jest ciągłe ulepszanie usług i tak, aby nasi Klienci i Subskrybenci mogli z nich korzystać w najprostszy, a jednocześnie najbardziej efektywny sposób. Baza danych osobowych prowadzona przez GOShA Kusper Stylizacje Metamorfozy Szkolenia jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 1

PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTÓW

 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi jest firma GOShA Kusper Stylizacje Metamorfozy Szkolenia z siedzibą w Krakowie, Ul. Senatorska 17/11 (dalej jako „GOShA”, „my”), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm., dalej jako „Ustawa”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
 2. Udostępnianie danych osobowych w związku z korzystaniem z Newslettera jest dobrowolne.
 3. GOShA przetwarza dane osobowe Klientów w związku ze świadczeniem na ich rzecz darmowej usługi Newsletera w następującym zakresie: imię i nazwisko lub firma/nazwa, dane adresowe, adres e-mail oraz wszelkie dane osobowe udostępniane przez samych Klientów w wysyłanych
  e-mailach.

§ 2

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SUBSKRYBENTÓW

 1. Powierzenie danych osobowych jest dobrowolne oraz jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 2. Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów następuje w zakresie adresu e-mail oraz innych danych Subskrybentów uznanych przez GOShA jako niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi Newslettera.

§ 3

USUNIĘCIE PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Usunięcie przetwarzanych danych jest możliwe w każdym momencie, na życzenie Klienta.

 2. W celu usunięcia danych wystarczy w otrzymanym mailu wybrać opcję rezygnacji z Newslettera GOShA, lub napisać w tej sprawie maila na adres gosha@goshakusper.com.

 3. Zapewniamy usunięcie maila z naszej bazy danych w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

§ 4

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa danych naszych Klientów, Subskrybentów oraz osób odwiedzających stronę www.goshakusper.com oraz otrzymujących Newsletter jest dla nas najważniejsze. W każdym przypadku, gdy Klient w formularzu rejestracji udostępnia nam dane dokładamy wszelkich starań aby były one chronione oraz nie udostępniane podmiotom trzecim.

§ 5

INFORMACJA HANDLOWA

 1. GOShA zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom oraz innym użytkownikom Serwisu, którzy zapisali się do Newslettera (na stronie głównej www.goshakusper.com bądź na stronie www.facebook.com), informacji handlowych dotyczących działalności firmy oraz działalności partnerów i kontrahentów GOShA.
 2. Do informacji handlowych nie zalicza się niekomercyjnych informacji odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu Serwisu, komunikaty systemu).
 3. Każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od GOShY informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacji z subskrypcji” w przychodzących mailach.

§ 6

MAŁOLETNI

 1. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Dokonując rejestracji w Serwisie, każdy Klient oświadcza jednocześnie, że ma ukończone 18 lat.
 2. Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia mogą korzystać z naszej strony za zgodą i pod nadzorem ich przedstawicieli ustawowych. Osoby małoletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani naszym Klientom i Subskrybentom, żadnych informacji, w szczególności danych osobowych.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystając z naszej strony internetowej oraz Newslettera, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na adres e-mail gosha@goshakusper.com.
 3. GOShA zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą wysyłane w formie Newslettera do Subskrybentów, w momencie wprowadzenia zmian.